Udmeldelse af klubben

Send en  mail til annegrethechristensen@sport.dk med dit navn og cpr.nr.